Lederkurs
Vil du være med som leder etter konfirmasjonen?
Vil du lære mer om det å være leder? 

Vil du bli del av et godt fellesskap?

Da er lederkurs er skapt for deg!

Kurset består av to samlinger før sommerferien og to etter:
(Datoer for 2021 kommer!)

Det koster 100,- (Dette dekker mat og utstyr til fellessamlinger.)

NB: Lederkurset gir deg mulighet til å delta på ungdomslederleir
I aug/sept på Utsyn/Finnøy


Påmeldingslink kommer!