Bli med på lederkurs!

Blir du konfirmert denne våren?

Vil være med videre som leder i Randaberg eller Grødem menighet?

Da er lederkurs noe for deg!


Kurset består av to samlinger før sommerferien og to etter.
Tidspunkt for disse samlingene blir sannsynligvis rett etter skoletid (dere får litt mat).

I tillegg er du med som leder neste skoleår, f.eks i konfirmantarbeidet. (Det går an å være leder i andre av menighetens aktiviteter.)

Kurset gir deg også mulighet å delta på ungdomslederweekend tidlig på høsten 2014. 

Vil du lære mer om det å være leder? 
Vil du bli del av et godt fellesskap? 
Da er lederkurs er skapt for deg!