Lederkurs for deg som konfirmeres i vår
Vil du være med som leder etter konfirmasjonen?

Da er lederkurs noe for deg!


Kurset består av to samlinger før sommerferien og to etter:29.mai,12.juni, 28.aug og 11.sept. Tidspunkt for disse samlingene blir sannsynligvis rett etter skoletid (dere får litt mat).I tillegg er du med som leder neste skoleår, f.eks i konfirmantarbeidet. (Det an å være leder i andre av menighetens aktiviteter.)Kurset gir deg også mulighet å delta på ungdomslederweekend tidlig på høsten 2013.