Vil du være med?

Vi trenger hjelp av deg for å lage Ung kirke så bra som mulig!

På ungdomsgudstjenestene trenger vi noen som vil være med å synge, noen som vil være med å be, og noen som vil hjelpe til med praktiske ting. Vi ønsker å lage faste grupper, sånn at du vet i god tid i forveien hva du skal være med på.

HER KAN DU GI BESKJED OM HVA DU VIL VÆRE MED PÅ!