Ledige plasser til bassist og trommis i bandskolen!

Denne høsten er det ledig plass til en bassist og trommis i bandskolen.

Bandskolen er et kjempebra tilbud til deg som er fra 7.klasse, spiller et instrument (trommer, bass, gitar, piano/keyboard) og vil spille sammen med andre. Bandskolen vil tilby både individuell undervisning og samspill i band. I løp av et semester blir det ca 12 samlinger hvorav halvparten er individuelle og halvparten i band.

SE MER INFO HER.